Problemes amb la teva teulada? Truca’ns | Z comunicación

Problemes amb la teva teulada? Truca’ns

La millor garantia per a una llarga durabilitat de la nostra teulada és projectar i executar la seva instal·lació d’una manera correcta i amb uns materials d’alta qualitat, totes dues variables conflueixen en la construcció de les teulades ventilades inclinades de fusta instal·lades per Teulades Lleida.

Rehabilitació reparació tejados Teulades Lleida

Malgrat tot, al tractar-se d’estructures externes exposades de manera permanent a les inclemències climatològiques, és possible que amb el transcurs dels anys puguin patir algun tipus de deteriorament; si es produeix, per mínim que sigui el desperfecte, és de summa importància solucionar-ho i emprendre la rehabilitació del mateix amb urgència.

Abans de procedir a la rehabilitació de la vostra teulada realitzarem un estudi detallat sobre el seu estat general, així com de tots els elements estructurals de la teulada i la coberta; d’aquesta manera obtindrem la informació necessària per buscar la solució més eficaç per al mateix; ja sigui substituint les parts danyades de la manera més d’acord amb l’actual teulada o bé fent una reforma integral del mateix.

En Teulades Lleida som especialistes en rehabilitar i donar una nova vida a les vostres teulades

Si apareix una deficiència en la nostra teulada no podem demorar la seva reparació, ja que el deteriorament en aquests casos es produeix amb gran rapidesa. Ens evitarem problemes d’habitabilitat i els costos i durada de la reparació seran menors.

¿Defectes més comuns en les cobertes?

Generalment, el deteriorament dels nostres teulades tenen el seu origen en problemes previs. La principal causa en la generació de patologies en cobertes ve derivada d’errors en la redacció del projecte inicial i, en menor mesura, en l’execució, elecció del material i manteniment.

Humitats

El major enemic és la humitat, d’aquí la importància d’escollir d’una manera correcta el model constructiu de la nostra teulada. Les teulades inclinades ventilades en sec, instal·lades per Teulades Lleida es presenten com la manera més efectiva i duradora d’evitar les humitats, que poden perjudicar seriosament a la nostra teulada.

El pas dels anys és un altre element que pot deteriorar d’una manera substancial la nostra teulada. Escollir un bon instal·lador i que utilitzi materials de primera qualitat, com teules de La Escandella utilitzades en les seves obres per Teulades Lleida, minimitzarà el risc de deteriorament causat pel pas del temps. D’altra banda, no ens podem oblidar d’altres elements aliens a la pròpia construcció o materials com pot ser l’atac d’insectes o un mal manteniment de l’estructura. Per pal·liar i minimitzar aquest risc a Teulades Lleida disposem d’un servei de manteniment continuat de la seva teulada que contribuirà, d’una manera substancial, a evitar aquest tipus de riscos.

Goteres

La temible gotera, ja tenim l’aigua dins. Tant si és un problema puntual (alguna peça trencada) com si és més generalitzat és necessària una actuació immediata si no volem posar en risc tota la nostre teulada i la seva estructura. Teulades Lleida estudiarà cada cas en concret i li proposarà la millor solució.

És important recordar que el problema no està, necessàriament, on veiem la gotera.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
D'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic de     Espanya, s'informa que aquesta pàgina web és propietat de José Miguel Zubieta (d'ara endavant Z!     Comunicació & Events, amb domicili al C. Humbert Torres, 22 25008 Lleida.

    Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic amb      zcomunicacion@zcomunicacion.com

    Aquest AVÍS LEGAL regula l'accés, navegació i, en general, la relació entre el lloc web i els usuaris del     mateix (en endavant, els "usuaris").


    

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL     Es garanteix mitjançant aquest AVÍS LEGAL la privacitat en la prestació dels serveis electrònics     d'acord amb les exigències legals i s'informa sobre la Política de Protecció de dades de caràcter     Personal, perquè els usuaris determinin de forma lliure i voluntària si desitgen facilitar les seves dades personals     a través dels mitjans posats a la seva disposició en el lloc web.

    Els usuaris consenteixen el tractament automatitzat de les seves dades personals per part del propietari del     web en els termes que es detallen a continuació:

    

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris     El propietari garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu     tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal     (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de     desenvolupament, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

    El propietari del lloc web es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades amb     tal d'adaptar-la a les novetats i / o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la     indústria, tenint en compte en tot moment els legítims interessos dels titulars de les dades.     
    

Dades de caràcter personal recollides     El fet d'accedir l'usuari a aquesta web pot donar lloc al recaptar del seu IP amb finalitats estadístiques. Així mateix,     l'usuari pot decidir enviar per correu electrònic o via formulari altres dades de caràcter personal com la direcció     de correu electrònic, el nom i cognoms o el número de telèfon.

    

Drets dels usuaris en relació a les seves dades personals     En compliment del que disposa la normativa aplicable s'informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer     automatitzat de dades personals degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de     Protecció de Dades. Les dades i tractaments als quals se sotmeten seran únicament els referits al     present avís legal. El legítim propietari de les dades personals podrà exercir el seu dret d'accés,     rectificació, oposició o cancel · lació dirigint-se mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic a