Gabinet de premsa | Z comunicación

Gabinet de premsa

Comptar amb el suport i assessorament d’un professional de la comunicació és tenir al seu servei una eina que li ajudarà a ser més competitiu, arribar als seus públics objectius amb més facilitat i utilitzar millor el poder de la comunicació.

Una correcta política de comunicació permet donar a conèixer al nostre mercat els diferents processos de l’empresa, els èxits aconseguits, les activitats que realitza, la seva preocupació per temes socials i, com tot això, li genera confiança i influeix en el futur.

Quan es comunica, s’ofereix als nostres públics: presència, confiança en l’organització, serietat, fidelització als clients i permet un millor flux d’informació.

Gestió de mitjans de comunicació

 • Assessorament sobre mitjans.
 • Planificació.
 • Redacció i adaptació dels missatges.
 • Notes, comunicats i reportatges de premsa.
 • Seguiment d’aparicions pròpies i de la competència en els mitjans, mesura d’audiències i impactes, valoració de mitjans i elaboració de dossiers de premsa.
 • Rodes i conferències de premsa.

Taules rodones i seminaris

 • Estratègies de les reunions.
 • Contactes amb mitjans d’informació.
 • Contractació d’espais i locals.

Formació de portaveus

Assessorament personalitzat enfocat a la millor comunicació
entre el portaveu de l’empresa i els mitjans.

Edició i gestió de continguts

 • Edició integral de revistes, butlletins informatius …
 • Creació i gestió de continguts de pàgines web.
 • Newsletters.

Reputació en línia

Seguiment i control de tota la informació apareguda
a la xarxa, analitzant el nivell de repercussió respecte
a la imatge de l’empresa.

Programes de comunicació a mida

Planificació de l’estratègia i adaptació del pla de
comunicació als diferents mitjans de difusió.

Viatges de premsa

Organització i desenvolupament de viatges i visites
de premsa general o especialiada.

imgPrensa

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
D'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic de     Espanya, s'informa que aquesta pàgina web és propietat de José Miguel Zubieta (d'ara endavant Z!     Comunicació & Events, amb domicili al C. Humbert Torres, 22 25008 Lleida.

    Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic amb      zcomunicacion@zcomunicacion.com

    Aquest AVÍS LEGAL regula l'accés, navegació i, en general, la relació entre el lloc web i els usuaris del     mateix (en endavant, els "usuaris").


    

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL     Es garanteix mitjançant aquest AVÍS LEGAL la privacitat en la prestació dels serveis electrònics     d'acord amb les exigències legals i s'informa sobre la Política de Protecció de dades de caràcter     Personal, perquè els usuaris determinin de forma lliure i voluntària si desitgen facilitar les seves dades personals     a través dels mitjans posats a la seva disposició en el lloc web.

    Els usuaris consenteixen el tractament automatitzat de les seves dades personals per part del propietari del     web en els termes que es detallen a continuació:

    

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris     El propietari garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu     tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal     (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de     desenvolupament, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

    El propietari del lloc web es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades amb     tal d'adaptar-la a les novetats i / o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la     indústria, tenint en compte en tot moment els legítims interessos dels titulars de les dades.     
    

Dades de caràcter personal recollides     El fet d'accedir l'usuari a aquesta web pot donar lloc al recaptar del seu IP amb finalitats estadístiques. Així mateix,     l'usuari pot decidir enviar per correu electrònic o via formulari altres dades de caràcter personal com la direcció     de correu electrònic, el nom i cognoms o el número de telèfon.

    

Drets dels usuaris en relació a les seves dades personals     En compliment del que disposa la normativa aplicable s'informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer     automatitzat de dades personals degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de     Protecció de Dades. Les dades i tractaments als quals se sotmeten seran únicament els referits al     present avís legal. El legítim propietari de les dades personals podrà exercir el seu dret d'accés,     rectificació, oposició o cancel · lació dirigint-se mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic a