Entrenament tècnic i tàctic amb la participació de Draco i els nostres vigilants de seguretat

25/11/2023
La incorporació de Draco com a complement per al treball dut a terme pel nostre equip de vigilants és una aportació estratègica en la millora de la prestació dels nostres serveis. Per aconseguir uns millors resultats en la prestació dels nostres serveis amb equips canins hem començat tot un seguit d’entrenaments tècnics i tàctics específics, amb l’assessorament de l’Associació FIDES.

Amb la col·laboració de l’Associació FIDES, grup d’entrenament tàctic especialitzat en la formació de professionals de la seguretat pública i privada en la defensa personal amb tècniques policials; col·laboradors habituals de Grup Seven en la formació del nostre equip de vigilants de seguretat (Seven Seguretat) hem començat tot un seguit de sessions de formació específiques amb els nostres vigilants i el nostre gos de vigilància Draco.

Nou protocol d’actuació amb equips canins

De manera paral·lela a la realització d’aquestes sessions formatives dels nostres equips canins, des de Grup Seven estem treballant en la creació d’un protocol específic per a l’actuació d’aquests equips. Aquest protocol inclou diferents procesos de treball tècnics i tàctics adaptats als moments actuals; endemés de desenvolupar altres aspectes jurídics i principis bàsics d’actuació.

Aquest nou protocol d’actuació ens permetrà desenvolupar la tasca dels nostres equips canins d’una manera més efectiva, segura i d’acord amb l’ordenament jurídic.

Els equips canins, un nou recurs per a la planificació dels nostres serveis

Sens dubte, la incorporació de gossos de vigilància ens ajudarà a garantir la celebració d’esdeveniments multitudinaris d’una manera més segura. La seva participació, juntament amb els nostres vigilants de seguretat, ens facilitaran un control més eficaç de persones en actitud agressiva o amb objectes de gran capacitat lesiva i en el control de persones violentes. D’altra banda, ens permetran la realització d’extraccions i acompanyaments més segurs en actes multitudinaris i en el control de persones no col·laboradores.

Grup Seven, la seguretat privada al servei de les persones