L’estiu el millor moment de l’any per millor la seva teulada

04/08/2023

L’estiu, malgrat les calors, es presenta com un dels millors moments de l’any per revisar, reparar i, fins i tot, substituir la totalitat de la teulada. els que ara poden ser petites incidències: trencaments de teules, filtracions, canalons emboçats… si els deixem passar poden convertir-se en un greu problema amb l’arribada de la tardor i l’hivern i les precipitacions més grans en forma de pluja i neu, la formació de capes de gel, etc.

Una revisió periòdica de la vostra teulada és la millor manera de prevenir problemes de díficil solució sense una gran inversió. La revisió de la vostra teulada també és un bon moment per plantejar possibles alternatives com un canvi integral de la teula, un canvi en el tipus de teules per buscar una millor impermeabilitat i aïllament. A Teulades Lleida som especialistes en la construcció de teulades ventilades en sec, entre altres tipus de teulades.

Teulades Lleida

D’altra banda, també podem aprofitar aquesta part de l’estructura de casa nostra per buscar una major eficiència energètica i sostenibilitat a través de la instal·lació de solucions fotovoltaiques, ara bé, –d’entrada un bon manteniment de la nostra teulada ja ens aportarà un bon aïllament tèrmic per al nostre edifici i millorarà la seva eficiència energètica.

En aquest sentit, des de Teulades Lleida us aconsellem la instal·lació de teules fotovoltaiques integrades a la vostra pròpia teulada, tant per motius estètics com per la pròpia seguretat de la vostra teulada. Darrerament hem vist com algunes teulades, degut a una incorrecta instal·lació de plaques solars ha posat en perill la integritat i correcta impermeabilitat de la teulada.

Més de 25 anys d’experiència construint, mantenint i rehabilitant teulades

Sigui com sigui, a Teulades Lleida portem més de 25 encarregant-nos de les teulades de centenars de cases de la província de Lleida i les nostres províncies limítrofes.

Qualsevol moment de l’any és adequat per introduir una millora a la vostra teulada, per reparar-lo, canviar-lo, però com hem dit l’estiu, sens dubte, és el millor per emprendre aquest tipus d’obres que, d’entrada, poden deixar al descobert casa nostra.

Entre altres avantatges, durant l’estiu podem aconseguir millors costos en aconseguir una major eficiència en les hores de treball emprades per fer les obres de rehabilitació, canvi, etc. D’altra banda, i no menys important, reduïm el risc de les persones que realitzaran l’obra ja que a l’hivern ens podem trobar amb teulades mullades, gelades, etc, a més d’afavorir la instal·lació dels materials necessaris per a la teulada, molt més fàcil en aquests moments de l’any, on a més a més gaudim de moltes més hores de la llum de sol, que ens permetrà treballar amb una millor visual que la que ofereix la llum artificial.

A qualsevol estació de l’any una teulada és molt més que allò que està cobrint la part superior de la casa. Sense una bona teulada, la correcta habitabilitat de casa nostra està en perill i si la teulada presenta greus deficiències o està en estat de ruïna pot implicar una fallada estructural catastròfica per al conjunt de l’habitatge.

Teulades Lleida, professionalitat i experiència al servei de la vostra teulada