Ottesa Assessors ens informa de les darreres i significatives novetats per als autònoms

23/06/2023

Novetats importants pels autònoms d’aplicació a partir d’aquest mes de juny d’acord amb el RD 84/1996 26 de gener art 30.2.b) i altres criteris nous de la TGSS

En aquesta article us comuniquem tres assumptes relacionats amb les recents novetats per als autònoms

  1. Comunicació obligatòria de dades mercantils relacionades amb els autònoms societaris davant TGSS
  2. Comunicació obligatòria de modificació de dades mercantils dels autònoms que formen part de les societats, en el cas que es produeixin.
  3. Canvis en les altes de comptes de cotització, per donar d´alta per primer cop a treballadors.

1) Comunicació obligatòria de dades mercantils relacionades amb els autònoms societaris davant TGSS

La TGSS està enviant comunicats als autònoms requerint informació diversa, i sobretot de caire mercantil, que serà d´obligada aportació, marcant un termini de 5 mesos, de moment; donat que, alguns col·legis professionals i altres col·lectius estem lluitant amb força per aconseguir més termini. Fins a nova ordre la data límit establerta és 31/10 /2023.

Al nostre parer, l´esperit d´aquesta aplicació més enllà d´aquest RD té  l´objecte d´enquadrar correctament a tots el autònoms.

2) Comunicació obligatòria de modificació de dades mercantils dels autònoms que formen part de les societats, en el cas que es produeixin

Aquest apartat només fa referència a prendre consciència, des de sempre, la TGSS també vol tenir, en la seva base de dades, l´actualització de tots els canvis mercantils que es produeixin en les societats, que hi ha autònoms implicats, que són moltes.

Això vol dir que tots els canvis que es produeixin tals com, canvis de percentatges de participacions o accions, altes, baixes de socis, etc… s´hauran de comunicar a la TGSS. Òbviament, això no eximeix l’obligatorietat de gestionar-ho amb el Notari i/o el Registre, és un tràmit complementari i també obligatori.

3) Canvis en les altes de comptes de cotització, per donar d´alta per primercop a treballadors

Fins ara era molt més simple donar d´alta un compte de cotització nou, aquest tràmit es necessari tant en altes d´empreses com en reactivacions d´empreses que fa més d´un any que no tenen treballadors, com en nous comptes per activitats, o províncies de centres de treballs nous

Doncs be, com no, aquest tràmit també s´ha complicat, ara és necessari aportar molta informació.

També aprofitem aquest article per reiterar la importància (ja no la obligatorietat com fins ara era fins al 31/10/2023) de comunicar les dades econòmiques (RENDIMENTS NETS) de tots els autònoms a la TGSS per gestionar correctament l´elecció de la pròpia BASE DE COTITZACIÓ per la qual cadaautònom té l’obligació de cotitzar

Per acollir-se a la taula reduïda de cotització, cal preveure que els ingressos nets seran inferiors al salari mínim interprofessional en còmput anual

Ottesa assessors laborals i fiscals lleida novetats autonoms